polski čeština

Mapa kolejowa
Czechosłowackiej republiki - ČSD 1951
Železniční mapa
republiky Československé
last download 19.02.2018, 21:43 (3203)

Hurtownia Artykułów Ściernych
Wyszukiwarka
Linie kolejowe w Polsce (PLK)
Linie kolejowe w Polsce (PMP-PW)
Przegląd tuneli w Polsce
Kolejowe przejścia graniczne
Linie kolejowe w Czechach (SŽDC)
Przegląd tuneli w Czechach
Spis Kolei
Ograniczenia w ruchu kolejowym w Czechach
Kalendarz
Dziś jest 20. lutego 2018
Otwarcie ruchu
1856 Kraków Główny - Dębica (Öst)
1882 Smidary - Vysoké Veselí (BCB)
1884 Kralupy nad Vltavou předměstí - Zvoleněves (StEG)
Zamknięcie ruchu
2002 Kraków Płaszów - Kraków Wisła (PKP)


Historia Linii Kolejowych - Baza Danych


Wyszukiwarka

Wykaz linii kolejowych w Polsce


Wykaz linii kolejowych w Czechach


Lista linii kolejowych poza Polską i Czechami


Zasady numeracji linii kolejowych w Polsce

Dla co bardziej wytrwałych poszukiwaczy setek niezliczonych linii na naszej stronie, publikujemy poniżej zasady numeracji wszelkich odcinków linii kolejowych, łącznic i torów łączących, którym po dziś dzień nikt żadnego numeru nie nadał, co było spowodowane likwidacją tych odcinków przed wprowadzeniem wykazu linii D29, wykazu w którym zasady numeracji też nie są do końca jasne i chętnie byśmy porozmawiali sobie z osobą, która obowiązujące numery wymyśliła, co weszło wszystkim w krew tak bardzo, że dziś traktuje się je jako oczywistość nie do podważenia. Zasady numeracji linii dotychczas nienumerowanych powstały po wielotygodniowych przemyśleniach dwóch najbardziej zakręconych na tym punkcie facetów. Ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi, prosimy je zgłaszać redakcji atlasu kolejowego, czyli nam! Zasady są dość proste.
Każdy nienumerowany dotychczas odcinek kolejowy normalnotorowy, otrzymuje numer trzycyfrowy wraz z literą dodatkową na końcu. Numer ten dla uszanowania pracy osoby, która stworzyła wykaz D29, pochodzi od linii, która posiada już numer w tym wykazie, a przy której znajduje się km 0.000 lub inny początek linii nienumerowanej. Kolejność liter dodatkowych jest zdeterminowana kolejnością odchodzenia linii nienumerowanych od linii numerowanej, czyli np. pierwsza linia dotychczas nienumerowana odchodząca od linii 273, otrzymuje numer 273a i dalej zgodnie ze wzrostem kilometrażu 273b, 273c itd. Jeśli linia kolejowa nienumerowana nie ma początku przy żadnej linii kolejowej numerowanej, czyli np. zaczynała się za granicą (np. Bad Freienwalde – Cedynia) lub bierze początek na stacji niepołączonej w żaden sposób z siecią kolejową – otrzymuje numer najbliżej przebiegającej linii kolejowej, z dodatkiem liter z końca alfabetu. Czyli linia Granica Państwa – Świnoujście – Granica Państwa zlikwidowana w 1945 roku, na której częściowym śladzie odbudowano tor do nowego przystanku Świnoujście Centrum – otrzymuje numer 401z. Wszelkie odcinki końcowe linii numerowanych, które z różnych względów nie otrzymały numerów, otrzymują taki sam numer jak w wykazie D29, a więc stają się niejako przedłużeniem linii właściwej. Przykładem niech będzie linia Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój, która otrzymuje brzmienie Kłodzko Nowe – Słone Kłodzkie, czy linia Ząbkowice Śląskie – Bielawa Zachodnia, która otrzymuje brzmienie Ząbkowice Śląskie – Dzierżoniów Śląski, gdyż taki był jej ostatni kilometraż. Jednak odcinek Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski już nie istniał, gdy nadawano numer pozostałej części linii. Linie nienumerowane odchodzące od linii nienumerowanych, otrzymują kolejną literę alfabetu i tak do skutku. Łącznice i tory łączące, które będą wymagały ponumerowania z oczywistych względów, dostają numery według takich samych zasad. Linie kolejowe, którym PKP lub PLK nadały numer wcześniej przypisany innej linii kolejowej, otrzymują numer historyczny, gdyż podstawą wykazu linii kolejowych na naszej stronie jest instrukcja D29 z 1985 roku, czyli ta pierwsza z pierwszych, w której ujęto użytkowaną dziś numerację. A numer użyty ponownie otrzymuje wyróżnik literowy. Przykładem niech będzie linia nr 250 Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto, której numer przeszedł na linię Gdańsk Główny (a obecnie Gdańsk Śródmieście) – Rumia. Linia ta otrzymuje nr 250A. Przyjęto również zasadę, że wszelkie tory kolejowe biegnące do wojskowych przepraw rezerwowych oraz portów rzecznych otrzymują swój numer. Numer dostają też wszelkie bocznice, które kończą się lub kończyły stacją zakładową, posiadającą zdolność zapowiadania pociągów ze stacją PKP. Koleje przemysłowe obowiązuje taka sama zasada. Jedynie linie kolei piaskowych otrzymują dużą literę P przed numerem, który już dostały onegdaj od PMP-PW. Podobne zasady obowiązują przy numeracji linii wąskotorowych. Jednak, że liniom tym nie nadano, żadnych oficjalnych numerów, którymi by się szeroko posługiwano (otrzymały tylko numery potrzebne dla spraw geodezyjnych), to zasady nadania numerów głównych przyjmuje się w sposób łatwo pojmowalny. Wszelkie numery linii wąskotorowych są czterocyfrowe. Pierwsza cyfra oznacza oficjalny numer DOKP, czyli dawnych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Są to cyfry od 1 do 8. Pod uwagę bierze się tu ostatnią dyrekcję, która odpowiadała za daną kolej wąskotorową. Wyjątku nie stanowi również Bogatyńska Kolej Dojazdowa, która wprawdzie po likwidacji Zarządu Kolei Dojazdowych we Wrocławiu przeszła pod odpowiednie struktury kolei normalnotorowej, co oznacza, że np. jej parowozy naprawiono w lokomotywowni Węgliniec a nie w Krośniewicach. Kolejne trzy cyfry to numer porządkowy kolei, a ich kolejność jest przyporządkowana odległości kolejowej stacji stycznej od głównej stacji w mieście, w którym znajdowała się siedziba DOKP. Główne linie wąskotorowe otrzymują wiec np. numery 5001, 5002, 5003 itd. Linie odchodzące od tych głównych linii tak samo. Wszystko za kolejnością. W przypadku węzła, w którym km 0.000 jest przypisany dwóm i więcej liniom, kolejność dyktują litery alfabetu, na które zaczynają się nazwy stacji końcowej. Wszelkie linie boczne, krótsze i inne mniejszego znaczenia otrzymują dodatkowe litery. Wyjątkiem są tylko Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, które otrzymały numerację taką samą jaką posiadały w służbowym rozkładzie jady PKP z wyprzedzającą je cyfrą 4. Wszelkie inne linie wąskotorowe, które zostaną odkryte w różnej dokumentacji dostaną kolejny wolny numer lub literę, jeśli odchodziły od linii już posiadającej swój numer. Przemysłowe sieci kolei wąskotorowych, jeśli tylko posiadały kilometraż, również dostaną kolejne wolne numery w danej dyrekcji.
I jeszcze jedno: wszelkie linie w atlasie otrzymują kilometraż, który posiadają obecnie lub ostatni istniejący na danym odcinku. Wyjątek stanowią linie, na których PKP zrobiły taki burdel z kilometrażem, że głowa mała. Przykładem niech tu będzie dawna linia kolejki Sowiogórskiej, która po wojnie otrzymała kilometraż biegnący ze stacji Kondratowice do stacji Radków mimo iż odcinek Srebrna Góra – Wolibórz nie istniał w 1945 roku. W późniejszym okresie linia ta miała swój początek (od km 0.000) na stacji Wolibórz, później Dzikowiec Kłodzki a dziś jest to stacja Nowa Ruda Słupiec. Linii tej nadaliśmy numer 327, nazwę Srebrna Góra – Radków i kilometraż biegnący właśnie od stacji Kondratowice, jako ostatni kilometraż PKP dla całego odcinka. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wszelkie dawne odcinki powstałe na skutek przełożeń linii kolejowych w nowe miejsce otrzymują numer linii właściwej i tak samo wyróżnik literowy.


Punktów zarejestrowanych w bazie: 14411, punktów z dokumentacją foto: 1961


Ostatnio modyfikowane punkty::

  NazwaRegionKrajData modyfikacji  
  Křenovice dolní nádraží (po) Zdjęcia(Jihomoravský kraj)2018.02.19 - 23:40 
  Bolęcin (po+ład) Zdjęcia(Województwo małopolskie)2018.02.19 - 20:15 
  Kanie Iławeckie (po+ład)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.19 - 00:00 
  Górowo Iławeckie (st)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.18 - 23:31 
  Nerwiki (po+ład)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.18 - 23:28 
  Dzikowo Iławeckie (st)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.18 - 23:21 
  Lidzbark Warmiński (st)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.18 - 22:51 
  Tromity (mij+ład)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.18 - 18:50 
  Miejce Historyczne 402a/2 (mh)(Województwo zachodniopomorskie)2018.02.17 - 22:32 
  Miejce Historyczne 402a/1 (mh)(Województwo zachodniopomorskie)2018.02.17 - 22:32 
  Reńska Wieś (st)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 20:48 
  Długomiłowice (st)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 20:47 
  Sukowice (st)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 20:47 
  Maciowakrze (po)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 20:12 
  Pawłowiczki (po)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 20:11 
  Grzędzin Kozielski (po)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 20:11 
  Polska Cerekiew (po+ład)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 20:11 
  Jaborowice (sth)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 20:11 
  Gródczanki (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 19:33 
  Kietrz (po+ład)(Województwo opolskie)2018.02.17 - 19:32 
  Buglowiec (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 19:28 
  Krzanowice Południowe (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 19:26 
  Krzanowice (po+ład)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 19:26 
  Wojnowice (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 19:26 
  Pszów (st)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:49 
  Wisła Kopydło (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:47 
  Ustroń (st)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:46 
  Wisła Dziechcinka (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:45 
  Wisła Uzdrowisko (st)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:45 
  Wisła Obłaziec (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:44 
  Ustroń Polana (st)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:44 
  Ustroń Poniwiec (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:42 
  Ustroń Zdrój (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:32 
  Cieszyn Mnisztwo (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:30 
  Bażanowice (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:28 
  Goleszów Górny (po)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:28 
  Cementownia Goleszów (bsz)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 18:23 
  Warta Złotnicka Odgałęzienie (rozj)(Województwo dolnośląskie)2018.02.17 - 17:54 
  Warta Złotnicka (st)(Województwo dolnośląskie)2018.02.17 - 17:10 
  Warta Bolesławiecka Zachodnia (po+ład)(Województwo dolnośląskie)2018.02.17 - 16:48 
  Warta Bolesławiecka Kamieniołomy (po+ład)(Województwo dolnośląskie)2018.02.17 - 16:48 
  Katowice Murcki Towarowe (stt)(Województwo śląskie)2018.02.17 - 16:39 
  Głodowo Kościerskie (st)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:26 
  Więckowy (po)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:19 
  Gołębiewko (st)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:19 
  Żelisławki (po)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:17 
  Sobowidz (st)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:17 
  Skarszewy (st)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:16 
  Liniewko Kaszubskie (po)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:15 
  Liniewo Pomorskie (st)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:13 
  Starogard Gdański (st)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:09 
  Szymankowo (st)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:09 
  Nowy Dwór Gdański (po+ład)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:06 
  Stara Jania (po+ład)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:03 
  Mirotki (po)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 15:01 
  Molwity (pe+podg)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.17 - 14:41 
  Elewator (pe+stt)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.17 - 14:40 
  Górki (stth)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 14:39 
  Tczew Suchostrzygi (podg)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 14:37 
  Nowy Staw (po+ład)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 14:36 
  Nowy Staw NS1 (posł)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 14:29 
  Stegna Gdańska (po+mij)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 14:04 
  Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy (st)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 13:59 
  Mała Karczma (po+ład)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 12:39 
  Opalenie Tczewskie (po+ład)(Województwo pomorskie)2018.02.17 - 10:43 
  Bartoszyce (po+ład)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.17 - 09:47 
  Zadryny (p.przeład.)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.17 - 09:44 
  Głomno (po+ład)(Województwo warmińsko-mazurskie)2018.02.16 - 22:36 
  Puszczykówko (po+pb+ład)(Województwo wielkopolskie)2018.02.16 - 13:48 
  Puszczykowo (po)(Województwo wielkopolskie)2018.02.16 - 13:44 
  Bucze Żagańskie (po+ład)(Województwo lubuskie)2018.02.16 - 13:40 
  Kořenov (po+ład) Zdjęcia(Liberecký kraj)2018.02.15 - 23:23 
  Kořenov zastávka (po) Zdjęcia(Liberecký kraj)2018.02.15 - 23:22 
  Dolní Polubný (po+bsz) Zdjęcia(Liberecký kraj)2018.02.15 - 23:21 
  Desná (po+ład) Zdjęcia(Liberecký kraj)2018.02.15 - 23:21 

Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 26 (8621699 / 8462 / 595 / 1730 / 4983.64)