polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweBanskobystrický kraj
Stolica kraju: Banská Bystrica • Obywateli: 653.024 • Powierzchnia: 9.454 km2Web: www.branadosrdca.sk

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Belina (po)
Blhovce (st)
Breznička (sth)
Bušince (po)
Cinobaňa (po)
Čamovce (po)
České Brezovo (po)
Číž kúpele (po)
Dolné Zahorany (po)
Dubovec (po)
Fiľakovo (st)
Fiľakovo St. 3 (podg)
Fiľakovo zastávka (po)
Gemerský Milhosť (po)
Gortva (po)
Hajnáčka (st)
Historické místo 410/2-1 (mh)
Historické místo 410/3 (mh)
Hodejov (po)
Holiša (mij)
Holiša (po)
Hrnčiarska Ves (po+ład)
Hrnčiarske Zalužany (po+ład)
Hucín (st)
Husiná (po+ład)
Jelšava (po+ład)
Jelšava zastávka (po)
Jelšavská Teplica (po)
Jesenské (st)
Kalinovo (po+ład)
Kalonda (po)
Katarínska Huta (po+ład)
Kokava krusz. (bsz)
Kokava nad Rimavicou (sth)
Kokava nad Rimavicou-Liešnica (po)
Lenartovce (st) Zdjęcia
Lubeník (st)
Lučenec (st)
Lúčna (podt)
Lúka (podt)
Malé Straciny (st)
Maša met. (bsz)
Maša (po)
Maštinec (po+ład)
Mikušovce (po)
Mládzovo (po)
Mokrá Lúka (po)
Muráň (po+ład)
Muránska Dlhá Lúka (po)
Opatová pri Lučenci (po)
Orávka (po)
Ožďany (po+ład)
Poltár (st)
Prša (po+mij)
Radzovce (po)
Rapovce (po+ład)
Revúca (st)
Revúcka Lehota (po)
Rimavská Seč (st)
Rimavská Sobota (st)
Slaná Lehota (po)
Sušany (po)
Šiatoroš krusz. (bsz)
Šiatorská Bukovinka (po)
Šíd (po)
Urbánka (podg+mij)
Utekáč (po)
Veľká Ves (po)
Veľký Krtíš (po+ład)
Vinohrady (podt)
Zelené (po)
Zlatno (po+mij+ład)
Zvolen nákladná stanica (stt)
Zvolen osobná stanica (st)


===== Tunele kolejowe =====
Ožďanský (tunel)
Zlatniansky (tunel)
Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 1 z 76 punktów

Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8808315 / 4521 / 3876 / 1758 / 5010.42)