język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweBanskobystrický kraj
Stolica kraju: Banská Bystrica • Obywateli: 653.024 • Powierzchnia: 9.454 km2Web: www.branadosrdca.sk

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Bušince (po)
Kalonda (po)
Lenartovce (st) Zdjęcia
Lučenec (st)
Malé Straciny (st)
Mikušovce (po)
Rapovce (po+ład)
Veľký Krtíš (po+ład)
Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 1 z 8 punktów

ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 4 (6697044 / 5000 / 1035 / 1521 / 4403.05)