polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweZlatniansky
tunel
Linie kolejowe:

km osi

29.993 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1908.11.27, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Zlatniansky
Wysokość:
360 m n.p.m.
Kilometraż:
29.743 km - 30.243 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
500 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2017.10.02 - 22:24
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689567 / 6361 / 4343 / 1910 / 5073.07)