polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweZlatniansky
tunel
Linie kolejowe:

km osi

29.99 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1908.11.27, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Zlatniansky
Wysokość:
360 m n.p.m.
Kilometraż:
29.743 km - 30.243 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
500 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.10.02 - 22:24
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8642708 / 11061 / 3682 / 1732 / 4990.02)