polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweOžďanský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

12.58 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1933.11.06, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Ožďanský
Wysokość:
295 m n.p.m.
Kilometraż:
12.50 km - 12.67 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.10.08 - 23:07
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8642731 / 11061 / 3705 / 1732 / 4990.03)