polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweOžďanský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

12.585 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1933.11.06, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Ožďanský
Wysokość:
295 m n.p.m.
Kilometraż:
12.505 km - 12.665 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
160 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.07.09 - 21:16
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689570 / 6361 / 4346 / 1910 / 5073.07)