polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweTelgártsky /Švermovský/
tunel
Linie kolejowe:

km osi

84.79 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1934.11.28, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Telgártsky /Švermovský/
Wysokość:
910 m n.p.m.
Kilometraż:
84.166 km - 85.406 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
1.240 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.24 - 22:46
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9324234 / 6619 / 4816 / 1849 / 5042.85)