polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHrenca I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

249.97 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.08.12, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Hrenca I
Wysokość:
600 m n.p.m.
Kilometraż:
249.732 km - 250.214 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
482 m
Geometria toru:
Banskobystrický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.24 - 22:13
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9540990 / 6420 / 2555 / 1882 / 5069.60)