polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweGelnický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

11.73 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1936.07.26, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Gelnický
Wysokość:
370 m n.p.m.
Kilometraż:
11.621 km - 11.841 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
220 m
Geometria toru:
Košický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.08 - 22:31
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9324243 / 6619 / 4825 / 1849 / 5042.86)