polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweMlynecký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

61.19 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1936.07.26, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Mlynecký
Wysokość:
740 m n.p.m.
Kilometraż:
61.122 km - 61.262 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
140 m
Geometria toru:
Košický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.08 - 22:35
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9018083 / 7452 / 902 / 1793 / 5029.61)