polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 12Yb38
Mlynecký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

61.192 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1936.07.26, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Mlynecký
Wysokość:
740 m n.p.m.
Kilometraż:
61.122 km - 61.262 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
140 m
Geometria toru:
Košický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.08.09 - 23:46
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9703523 / 7210 / 5656 / 1912 / 5075.06)