polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 12Yb38
Hamrický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

67.294 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1935.12.31, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Hamrický
Wysokość:
800 m n.p.m.
Kilometraż:
67.144 km - 67.444 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
300 m
Geometria toru:
Košický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.08.09 - 23:47
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9698554 / 7210 / 687 / 1912 / 5072.47)