polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweStratenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

68.05 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1935.12.31, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Stratenský
Wysokość:
805 m n.p.m.
Kilometraż:
68.000 km - 68.105 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
105 m
Geometria toru:
Košický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.24 - 22:45
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9324291 / 6619 / 4873 / 1849 / 5042.88)