polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweJarabský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

70.16 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1935.12.31, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Jarabský I
Wysokość:
820 m n.p.m.
Kilometraż:
69.974 km - 70.346 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
372 m
Geometria toru:
Košický kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.08 - 22:44
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9017881 / 7452 / 700 / 1793 / 5029.49)