polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweNitriansky kraj
Stolica kraju: Nitra • Obywateli: 689.867 • Powierzchnia: 6.343 km2Web: www.unsk.sk

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Šahy (Ipolyság) (st) Zdjęcia
Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 1 z 1 punktów

Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8808317 / 4521 / 3878 / 1758 / 5010.42)