polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweNitriansky kraj
Stolica kraju: Nitra • Obywateli: 689.867 • Powierzchnia: 6.343 km2Web: www.unsk.sk

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Šahy (Ipolyság) (st) Zdjęcia
Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 1 z 1 punktów

Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7683580 / 11537 / 1350 / 1639 / 4687.97)