polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŠtiavnický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

188.33 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.12, KOB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Štiavnický
Wysokość:
590 m n.p.m.
Kilometraż:
188.253 km - 188.411 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
158 m
Geometria toru:
Prešovský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.03.13 - 12:04
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 24 (8621693 / 8462 / 589 / 1730 / 4983.64)