język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowePod Poľanou
tunel
Linie kolejowe:

km osi

40.07 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1927.06.19, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Pod Poľanou
Wysokość:
375 m n.p.m.
Kilometraż:
38.856 km - 41.279 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
2423 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.06.04 - 22:23
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 10 (6894557 / 6686 / 63 / 1549 / 4450.97)