polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowePod Poľanou
tunel
Linie kolejowe:

km osi

40.07 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1927.06.19, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Pod Poľanou
Wysokość:
375 m n.p.m.
Kilometraż:
38.856 km - 41.279 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
2423 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.02.10 - 01:36
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8994146 / 6106 / 612 / 1790 / 5024.66)