polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHandlovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

15.52 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1913.02.15, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Handlovský
Wysokość:
415 m n.p.m.
Kilometraż:
15.456 km - 15.589 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
133 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.28 - 16:43
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9544972 / 6402 / 135 / 1883 / 5069.02)