polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowePekelský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

11.74 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1931.12.20, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Pekelský
Wysokość:
540 m n.p.m.
Kilometraż:
11.584 km - 11.888 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
304 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.28 - 17:53
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9544976 / 6402 / 139 / 1883 / 5069.03)