polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHájnický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

12.86 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1931.12.20, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Hájnický
Wysokość:
525 m n.p.m.
Kilometraż:
12.811 km - 12.914 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
103 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.28 - 16:49
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9544971 / 6402 / 134 / 1883 / 5069.02)