polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweČachtický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

7.38 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1929.09.01, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Čachtický
Wysokość:
205 m n.p.m.
Kilometraż:
7.256 km - 7.505 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
249 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.29 - 20:15
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9204792 / 4968 / 2448 / 1825 / 5043.72)