polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 08Gb39
Poriadsky
tunel
Linie kolejowe:

km osi

28.89 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1929.09.01, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Poriadsky
Wysokość:
390 m n.p.m.
Kilometraż:
28.646 km - 29.133 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
487 m
Geometria toru:
Trenčiansky kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.06.24 - 23:05
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9544968 / 6402 / 131 / 1883 / 5069.02)