polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweTrnavský kraj
Stolica kraju: Trnava • Obywateli: 561.525 • Powierzchnia: 4.147 km2Web: www.trnava-vuc.sk

Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Brodské (po)
Gbely (st)
Gbely zastávka (po)
Holíč nad Moravou (st)
Kátov (po)
Kopčany (po)
Kúty (st) Zdjęcia
Lesy SR drew. (bsz)
Skalica na Slovensku (st)
Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 1 z 9 punktów

Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8808309 / 4521 / 3870 / 1758 / 5010.41)