polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweJablonický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

27.62 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.06.11, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Jablonický
Wysokość:
290 m n.p.m.
Kilometraż:
27.168 km - 28.068 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
900 m
Geometria toru:
Trnavský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.30 - 20:16
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9204894 / 4968 / 2550 / 1825 / 5043.78)