polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweKraľovianský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

300.76 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.08, KOB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Kraľovianský I
Wysokość:
430 m n.p.m.
Kilometraż:
300.510 km - 301.008 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
498 m
Geometria toru:
Žilinský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Ostatnia edycja strony: 2017.03.14 - 06:54
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8994220 / 6106 / 686 / 1790 / 5024.70)