polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweKraľovianský I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

300.76 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1954, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Kraľovianský I
Wysokość:
430 m n.p.m.
Kilometraż:
300.510 km - 301.008 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
498 m
Geometria toru:
Žilinský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Ostatnia edycja strony: 2018.05.19 - 18:24
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9341149 / 6148 / 2313 / 1852 / 5043.82)