polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweStrečniansky I
tunel
Linie kolejowe:

km osi

322.96 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.08, KOB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Strečniansky I
Wysokość:
365 m n.p.m.
Kilometraż:
322.796 km - 323.118 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
322 m
Geometria toru:
Žilinský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.03.14 - 06:54
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 31 (8611259 / 7372 / 5410 / 1728 / 4983.37)