polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweStrečniansky II / III
tunel
Linie kolejowe:

km osi

324.00 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.08, KOB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství košickié
GPS:
Miejsce:
Strečniansky II / III
Wysokość:
360 m n.p.m.
Kilometraż:
323.711/323.730 km - 324.304/324.276 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
593/546 m
Geometria toru:
Žilinský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.03.14 - 06:55
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8614815 / 6793 / 2173 / 1729 / 4982.54)