polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŠtubniansky
tunel
Linie kolejowe:

km osi

1.10 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1931.12.20, ČSD
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS:
Miejsce:
Štubniansky
Wysokość:
630 m n.p.m.
Kilometraż:
0.781 km - 1.428 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
647 m
Geometria toru:
Žilinský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.04.28 - 12:25
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9544978 / 6402 / 141 / 1883 / 5069.03)