polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 02Rb37
Oravský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

0.269 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.20, KOB
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS:
Miejsce:
Oravský
Wysokość:
435 m n.p.m.
Kilometraż:
0.221 km - 0.317 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
96 m
Geometria toru:
Žilinský kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Foto 1
Foto 2

Ostatnia edycja strony: 2018.07.29 - 17:33
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9685666 / 6361 / 442 / 1910 / 5071.03)